Haku Kuopion Draft-ohjelmaan

Vaihe 1:
Ilmoittaudu viimeistään 27.9.2021

Miten ilmoittaudut?

Millaisella idealla voit ilmoittautua?

 • Idea voi olla uusi tuote, palvelu, sovellus tai liiketoimintamalli.
 • Idean kehittäminen ei saa tapahtua olemassa olevan yrityksen hyödyksi.
 • Parhaiten pärjäävät ideat, joiden toteuttaminen on tiimille realistista.
 • Tutustu aiemmin rahoitettuihin tiimeihin.

Kuka voi osallistua?

 • Rahoitusta voivat hakea tiimit, joissa on vähintään kaksi jäsentä.
 • Vähintään yhden jäsenen on oltava Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston tai Savon ammattiopiston opiskelija tai henkilökunnan edustaja.
 • Tiimin muut jäsenet voivat olla esim. korkeakoulun alumneja.
 • Huom! Liikeideakilpailussa menestyvät tiimit,  joissa on mukana Savonian tradenomiopiskelija, voivat saada lisäksi Kuopion Tradenomiopiskelijoiden stipendirahaston myöntämän 500–3000 euron erillisrahoituksen.

Vaihe 2:
Esittele idea sparraajille 14.10.2021

Valmistautuminen video-esittelyyn

 • Ilmoittautuneiden joukosta valitaan tiimit, jotka pääsevät esittelemään ideansa sparraajille valittavana esityspäivänä.
 • Valituille tiimeille lähetetään tieto esityspäivästä & -tavasta sekä vaihtoehtoja, joista ne voivat valita ajan omaan esitykseensä. Verkkolinkki ohjeineen lähetetään tämän jälkeen.
 • Valmistelkaa videona 5 minuutin Powerpoint-esitys ideastanne käyttäen valmista esityspohjaa. Voitte tehdä esityksestä oman näköisenne, mutta säilyttäkää diojen järjestys.
 • Voitte varmuuden vuoksi tallentaa esityksen myös etukäteen, jolloin tekniikan pettäessä raati voi katsoa sen lähettämänne videolinkin kautta. Mikäli tekniikka kuitenkin toimii, pidetään esitykset reaaliaikasena.
 • Olkaa paikalla ajoissa ennen esityksen alkua.
 • Teillä on tasan 5 minuuttia aikaa esitellä idea, jonka jälkeen sparraajien esittämiin kysymyksiin on varattu aikaa 10 minuuttia.
 • Esitystä ja toimintaa Teamsissa on mahdollista harjoitella etukäteen. Ilmoitamme harjoitteluajankohdasta erikseen.
 • Saatte tiedon valinnoista viimeistään seuraavana maanantaina.
 • Lisätietoja saadaksesi ota yhteys: marja.kauppinen@savonia.fi

Arviointikriteerit

Tuomarit arvioivat ensi kertaa hakevat tiimit & projektit kolmen kriteerin näkökulmasta:

 • Onko idealle todellista tarvetta?
 • Kuinka uskottavasti idea vastaa tähän tarpeeseen?
 • Onko tiimillä mahdollisuus kehittää ideasta kannattavaa liiketoimintaa?

Jatkorahoitusta hakevia tiimit arvioidaan seuraavien kriteereiden perusteella:

 • Mitä tiimi on saanut tähän mennessä aikaan ja oppinut kysynnästä ja siihen vastaamisesta?
 • Miten selkeät ovat askeleet idean jatkokehittämiselle?
 • Miten hyvin jatkorahoituksen käyttö on perusteltu?

Vinkit esitykseen

 • Käyttäkää dioissa kuvia ja kuvioita, ei pelkkää tekstiä.
 • Diat ja puhe tukevat toisiaan, älkää lukeko tekstiä dioista.
 • Harjoitelkaa esitystä useaan kertaan, sillä 5 minuutin aikarajaa ei saa ylittää.
 • Pyrkikää esittämään todisteita jokaisen dian väittämän tueksi. Mihin väittämä perustuu?
 • Jos ideastanne on jo olemassa jonkinlainen demo tai prototyyppi, kannattaa se ottaa mukaan esitykseen.
 • Miettikää etukäteen millaisia kysymyksiä sparraajaryhmä voi esittää ja pyrkikää vastaamaan niihin jo dioissa.
 • Jos sparraajat pystyvät googlaamaan vastaavan tai paremman version ideasta esityksen aikana alle 2 minuutissa, eikä muita versioita ole mainittu esityksessä, ette ole valmistautuneet tarpeeksi hyvin.
 • Kuunnelkaa esitetyt kysymykset tarkkaan sekä vastatkaa lyhyesti ja ytimekkäästi.

MUISTA MYÖS VAIHTUVIEN SPONSOREIDEN TUKEMAT ERIKOISHAUT!

Onko tiimisi jo mukana Draft-ohjelmassa?

Hae lisärahoitusta esittelemällä suunnitelmasi raadille seuraavan Draft-haun yhteydessä.

Miten haet lisärahoitusta?

 • Ilmoittakaa tiiminne aikeesta hakea täyttämällä hakulomake.  Lisätietoja saatte Marjalta: marja.kauppinen@savonia.fi.
 • HUOM! Täyttäkää ja ladatkaa hakemuksen liitteeksi tämä yksisivuinen liiketoimintasuunnitelma!
 • Aikavaihtoehdot suunnitelman esittelyä varten ilmoitetaan teille haun deadlinen päätyttyä.
 • Täyttäkää jatkohaun ennakkotietolomake englanniksi, ja ottakaa se mukaan hakupäivään allekirjoitettuna.
 • Valmistelkaa 3 minuutin Powerpoint-esitys ideastanne englanniksi käyttäen valmista esityspohjaa. Voitte tehdä esityksestä oman näköisenne, mutta säilyttäkää diojen järjestys.

Jatkorahoitusta hakevia tiimit arvioidaan seuraavien kriteereiden perusteella:

 • Mitä tiimi on saanut tähän mennessä aikaan ja oppinut kysynnästä ja siihen vastaamisesta?
 • Miten selkeät ovat askeleet idean jatkokehittämiselle?
 • Miten hyvin jatkorahoituksen käyttö on perusteltu?