Haku Joensuun Draft-ohjelmaan.

Vaihe 1:
Ilmoittaudu

Pikaohje

 1. Lataa ja täytä yhden sivun liiketoimintasuunnitelma
 2. Ilmoittaudu sähköisen ilmoittautumislomakkeen avulla
 3. Laita sähköisen hakemuksen liitteeksi 1.sivuinen liiketoimintasuunnitelmasi

Olenko hakukelpoinen?

Olet hakukelpoinen Joensuussa, jos:

 • Tiimissäsi on vähintään yksi henkilö, joka on Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston tai Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian opiskelija, henkilökunnan edustaja tai alumni, eli valmistunut jostakin näistä oppilaitoksesta. 
 • Hakiessasi ymmärrät, että Draft-ohjelmassa tiimistäsi julkaistaan vähintään yksi blogi-kirjoitus, joka liittyy kokemuksiisi Draft-ohjelmassa. 
 • Pystyt ja olet sitoutunut käyttämään aikaasi yritysideasi kehittämiseen ainakin muutaman tunnin viikossa. 
 • Tiimissäsi on itsesi lisäksi vähintään yksi henkilö, jonka kanssa kehität yhdessä yritysideaa eteenpäin. 

Info-tilaisuus ja lisää hyödyllistä luettavaa

Tutustu näihin kirjoituksiin:

Info-tilaisuus:

Vaihe 2:
Esittele idea raadille

Valmistautuminen esittelyyn

 • Ilmoittautuneiden joukosta valitaan tiimit, jotka pääsevät esittelemään ideansa raadille hakupäivänä klo 9–16 välisenä aikana.
 • Tiimillenne varataan oma aika raadin edessä.
 • Teillä on myös mahdollisuus harjoitella esitystä Draft-ohjelman asiantuntijan ohjauksessa ennen raadin eteen astumista. Harjoitteluaika sovitaan erikseen.
 • Valmistelkaa 5 minuutin Powerpoint-esitys ideastanne (suomeksi tai englanniksi) käyttäen valmista esityspohjaa. Voitte tehdä esityksestä oman näköisenne, mutta säilyttäkää diojen järjestys.
 • Idea esitellään raadille etäyhteyden avulla (esim. Microsoft Teams -ohjelman avulla)
 • Teillä on tasan 5 minuuttia aikaa esitellä idea, jonka jälkeen raadin esittämiin kysymyksiin on varattu aikaa 10 min.
 • Saatte tiedon raadin valinnoista viimeistään seuraavana maanantaina.

Vinkit esitykseen

 • Tutustu tähän esimerkkiesitykseen (pdf). Sivun ylälaidassa on käytetty dia ja alaosaan on kirjoitettu mitä esittelijä kertoo raadille.
 • Käyttäkää dioissa kuvia ja kuvioita, ei pelkkää tekstiä.
 • Diat ja puhe tukevat toisiaan, älkää lukeko tekstiä dioista.
 • Harjoitelkaa esitystä useaan kertaan, sillä 5 minuutin aikarajaa ei saa ylittää.
 • Pyrkikää esittämään todisteita jokaisen dian väittämän tueksi. Mihin väittämä perustuu?
 • Jos ideastanne on jo olemassa jonkinlainen demo tai prototyyppi, kannattaa se ottaa mukaan esitykseen.
 • Miettikää etukäteen millaisia kysymyksiä raati voi esittää ja pyrkikää vastaamaan niihin jo dioissa.
 • Jos raatilaiset pystyvät googlaamaan vastaavan tai paremman version ideasta esityksen aikana alle 2 minuutissa, eikä muita versioita ole mainittu esityksessä, ette ole valmistautuneet tarpeeksi hyvin.
 • Kuunnelkaa raadin kysymykset tarkkaan, vastatkaa lyhyesti ja ytimekkäästi.

Raadin käyttämät valintakriteerit

Raati pohtii tiimiäsi ja yritysideaasi monelta kantilta. Ennen hakemista sinun kannattaa toteuttaa yritysideasi itsearviointi raadin käyttämien valintakriteerien avulla. Sinun kannattaa käydä itsearviointi läpi ensin itse ja siten koko tiimin ja muiden sinulle tärkeiden henkilöiden kanssa, joihin mahdollinen yritystoiminta tulisi vaikuttamaan. 

 • Kysymys 1. Miten hyvin tiimisi osaaminen ja kokemus ovat yhteensopivat yritysideanne kanssa? 
 • Kysymys 2. Onko yritysidea yhteensopiva sinun ja tiimisi pidemmän aikavälin tavoitteiden ja unelmien kanssa? 
 • Kysymys 3. Ovatko tuotteesi ja palvelusi kilpailukykyisiä ja olisiko niille tarpeeksi kysyntää erityisesti maakunnan ulkopuolella
 • Kysymys 4. Oletko motivoinut rakentamaan yrityksen kotipaikaksi juuri Pohjois-Karjalan? 
 • Kysymys 5. Oletko halukas kehittämään liiketoimintaosaamistasi ja valmis siihen, että yritysideasi saattaa muuttua kehittämisprosessin aikana? 

Onko tiimisi jo mukana Draft-ohjelmassa?

Jos olet jo mukana Draft-ohjelmassa ja selvittänyt ensimmäisen vaiheen, voit hakea mukaan Draft-ohjelman 3000 € jatkovaiheeseen.

Miten haet 3000 € jatkovaiheeseen?

 • Ilmoita Draft-ohjelman asiantuntijoille tiimisi aikeesta hakea lisärahoitusta .
 • Päivitä yrityideanne 1.sivuinen liiketoimintasuunnitelma.
 • Ilmoittaudu hakuun sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Laita hakemuksen liitteeksi 1.sivuinen liiketoimintasuunnitelmasi.
 • Jos tiimisi kutsutaa raadin eteen, sovi esityksen harjoitteluaika Draft-asiantuntijoiden kanssa.
 • Käytä esityksessä valmista jatkohaun esityspohjaa. Voitte tehdä esityksestä oman näköisenne, mutta säilyttäkää diojen järjestys.