Haku Joensuun Draft-ohjelmaan

Vaihe 1:
Ilmoittaudu

Miten ilmoittaudut?

 • Täytä ilmoittautumislomakkeen tiedot.
 • Voit pyytää suullista palautetta ja vinkkejä puhelimitse:
  Heikki Immonen, puh. 050 3109657.
 • Kaikki ideat käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä julkaista missään.
 • Tutustu Draft-ohjelman tietosuojaan.

Millaisella idealla voit ilmoittautua?

 • Idea voi olla uusi tuote, palvelu, sovellus tai liiketoimintamalli.
 • Idean kehittäminen ei saa tapahtua olemassa olevan yrityksen hyödyksi.
 • Parhaiten pärjäävät ideat, joiden toteuttaminen on tiimille realistista.
 • Tutustu aiemmin rahoitettuihin tiimeihin.

Kuka voi osallistua?

 • Rahoitusta voivat hakea tiimit, joissa on vähintään kaksi jäsentä.
 • Vähintään yhden jäsenen on oltava Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Riverian tai Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija tai henkilökunnan edustaja.
 • Tiimin muut jäsenet voivat olla esim. korkeakoulun alumneja.

Vaihe 2:
Esittele idea raadille

Valmistautuminen esittelyyn

 • Ilmoittautuneiden joukosta valitaan tiimit, jotka pääsevät esittelemään ideansa raadille hakupäivänä klo 9–16 välisenä aikana Joensuun Tiedepuistolla.
 • Varatkaa tiimillenne aika raadin edessä ottamalla yhteyttä: draft@karelia.fi
  tai 050 310 9657.
 • Täyttäkää tiiminne ennakkotietolomake suomeksi tai englanniksi, ja ottakaa se mukaan allekirjoitettuna.
 • Valmistelkaa 5 minuutin Powerpoint-esitys ideastanne (suomeksi tai englanniksi) käyttäen valmista esityspohjaa. Voitte tehdä esityksestä oman näköisenne, mutta säilyttäkää diojen järjestys.
 • Saapukaa paikalle viimeistään 20 minuuttia ennen esityksen alkua.
 • Tuokaa diat mukananne Powerpoint- tai PDF-muodossa USB-muistitikulla.
 • Teillä on tasan 5 minuuttia aikaa esitellä idea, jonka jälkeen raadin esittämiin kysymyksiin on varattu aikaa 10 min.
 • Saatte tiedon raadin valinnoista viimeistään seuraavana maanantaina.

Arviointikriteerit

Tuomarit arvioivat projektit ja tiimit kolmen kriteerin näkökulmasta:

 • Onko idealle todellista tarvetta?
 • Kuinka uskottavasti idea vastaa tähän tarpeeseen? Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin suunnitelma.
 • Onko idean pohjalta mahdollisuus kehittää taloudellisesti kannattavaa toimintaa?

Vinkit esitykseen

 • Käyttäkää dioissa kuvia ja kuvioita, ei pelkkää tekstiä.
 • Diat ja puhe tukevat toisiaan, älkää lukeko tekstiä dioista.
 • Harjoitelkaa esitystä useaan kertaan, sillä 5 minuutin aikarajaa ei saa ylittää.
 • Pyrkikää esittämään todisteita jokaisen dian väittämän tueksi. Mihin väittämä perustuu?
 • Jos ideastanne on jo olemassa jonkinlainen demo tai prototyyppi, kannattaa se ottaa mukaan esitykseen.
 • Miettikää etukäteen millaisia kysymyksiä raati voi esittää ja pyrkikää vastaamaan niihin jo dioissa.
 • Jos raatilaiset pystyvät googlaamaan vastaavan tai paremman version ideasta esityksen aikana alle 2 minuutissa, eikä muita versioita ole mainittu esityksessä, ette ole valmistautuneet tarpeeksi hyvin.
 • Kuunnelkaa raadin kysymykset tarkkaan, vastatkaa lyhyesti ja ytimekkäästi.

MUISTA MYÖS VAIHTUVIEN SPONSOREIDEN TUKEMAT ERIKOISHAUT!

Onko tiimisi jo mukana Draft-ohjelmassa?

Hae lisärahoitusta esittelemällä suunnitelmasi raadille seuraavan Draft-haun yhteydessä.

Miten haet lisärahoitusta?

 • Ilmoittakaa tiiminne aikeesta hakea lisärahoitusta 14.1.2019 mennessä ottamalla yhteyttä: draft@karelia.fi tai 050 310 9657.
 • Varatkaa samalla aika, jolloin esittelette suunnitelmanne raadille jatkorahoituksen hakupäivänä 29.1.2019.
 • Täyttäkää jatkohaun ennakkotietolomake englanniksi, ja ottakaa se mukaan hakupäivään allekirjoitettuna.
 • Valmistelkaa 3 minuutin Powerpoint-esitys ideastanne englanniksi käyttäen valmista esityspohjaa. Voitte tehdä esityksestä oman näköisenne, mutta säilyttäkää diojen järjestys.