Tarinat

Tälle sivulle on koottu korkeakouluopiskelijoiden yritystarinoita opastukseksi ja innoitukseksi meille muille. (sivun tarinoissa mainituille henkilöille ei ole välttämättä myönnetty Draft-rahoitusta)

 

Akseli ja Leafnet Studio

 

Akselin yrityksen, Leafnet Studion, idea lähti liikkeelle kahden hengen tiimin yhteisestä näkemyksestä ja yrityksen vahvuus löytyy tiimityöskentelystä, sekä yhteisestä intohimosta alaa kohtaan. Yrityksen kahden perustajajäsenen intohimo kehittää omaa ammattitaitoa ja luoda jotain omaa johti yrityksen syntymiseen. Akselin kohdalla yritystoiminta lähti käyntiin hänen neljäntenä opiskeluvuotenaan Karelia Ammattikorkeakoulussa media-alalla. Yritys tarjoaa alaan liittyen käyttöliittymäsuunnittelua, verkkosivuja ja mainostoimistopalveluita.

 

Akselin ei ole tarkkaillut enempää, kuinka paljon hän on laittanut aikaansa yrityksen toimintaan. Tunteja työskentelyyn menee kuitenkin useampia päivittäin. Yritykseen ei liity myöskään suurta riskiä alkuinvestointien suhteen. Suurimmat kustannukset yrityksen perustamiseen muodostuivat osakepääomasta. Toimintaa tarvittavat ohjelmistot ovat kuukausimaksullisia, joten yrityksen ei tarvinnut ottaa suurta riskiä alkuun hankkimalla kalliita ohjelmistoja käyttöönsä. Toimintaa pyöritetään kotoa käsin omien laitteiden turvin, mikä pienentää huomattavasti olemassa olevaa riskiä.

 

Tiimi on tärkeä osa yrityksen olemassaoloa ja Akseli suunnittelu ja toteutti yrityksensä yhdessä kaverinsa kanssa ja kertoo, että yksin toimiessa yritys olisi jäänyt perustamatta. Luonteva tapa toimia toisen henkilön kanssa antoi idea yrittämiseen kahdestaa ja rohkeuden yrityksen perustamiseen. Tiimillä oli yritystä perustettaessa muutama asiakas jo hommattuna, mikä teki toiminnan aloittamisesta sujuvaa ja helppoa. Uusien asiakkaiden hankinta on Akselin mukaan yksi yrityksen haasteista, mutta siihen pyritään vaikuttamaan luomalla vahvat referenssit, jotka auttavat eteenpäin.


Suurimmat kustannukset yrityksen perustamiseen muodostuivat osakepääomasta. Toimintaa tarvittavat ohjelmistot ovat kuukausimaksullisia, joten yrityksen ei tarvinnut ottaa suurta riskiä alkuun hankkimalla kalliita ohjelmistoja käyttöönsä. Toimintaa pyöritetään kotoa käsin omien laitteiden turvin, mikä pienentää huomattavasti olemassa olevaa riskiä.

 

 

Aku ja pelifirma

 

Aku on kohta valmistuva tietojenkäsittelytieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Aku on aina ollut kiinnostunut yrittämisestä hänen suvussaan olevien yrittäjien kautta ja kiinnostus yrittäjyyteen on noussut etenkin startup-buumin kautta.

 

Aku lähti yrittäjäksi kahden ystävänsä kanssa ja hyödyntää yrityksessä opiskelujen kautta saatavaa osaamistaan. Varsinainen idea syntyi “produktiivisen kollektiivin illanvietossa” ja varsin lennokkaat suunnitelmat johtivat jonkun ajan päästä realistisempaan ideaan yrityksen taustalle. Suunnitteluvaiheessa tiimillä ei ollut selkeätä käsitystä kuinka paljon aikaa varsinainen toiminta tulee viemään ja yrityksen ensimmäisen tuotteen saaminen ulos viivästyi. “Kannattaa oikeasti miettiä just paljon tulee aikaa menemään, ettei jää koko homma toteutumatta, niinku meille melkein kävi.” summaa Aku.

 

Tiimityöskentely on Akun mielestä luonnollinen tapa perustaa yritys, sen kautta saatavien etujen kuten perustamisen kustannuksien jakautumisen ja saatavan monen alan osaamisen kautta. Akun mukaan etuna näkyi juurikin se, että ei tarvinnut henkilökohtaisesti sijoittaa niin paljoa rahaa yritykseen ja siten sen perustaminen oli realistisempaa. “Pari viikkoa makaroonia ei haitannut yhtään, kun tuntui siltä että jotain oli saatu aikaiseksi.” muistelee Aku.

 

Yrityksellä ei ollut valmiita asiakkaita alkuun, mikä on yrityksen toimialalla jopa yleistä. Tiimi ei pitänyt tätä ongelmallisena, sillä tuotteiden levitys mahdollisuudet ovat huimat teknologian tuomien etujen kautta. Yrityksen ensimmäinen tuote ei kuitenkaan saavuttanut niin paljon kiinnostusta, kuin tiimi oli kuvitellut ja seuraavan tuotteen kohdalla tiimi osasi ottaa tätä huomioon, jotta käyttäjiä saatiin alkuvaiheeseen enemmän. “Kyllä niitä ostajia pitää jo houkutella ennen tuotteen valmistumista, jotta saadaan levikkiä aikaiseksi.”

 

 

Laura ja harrastuksesta tullut yritys

 

Laura on aina ollut kiinnostunut ihmisten kanssa toimimisesta ja heidän auttamisesta. Lauran idea lähti liikkeelle perustuen hänen harrastukseensa hevosten parissa ja matkailun alan opintoihin Karelia AMK:ssa.

 

Lauran mielestä alkuperäiset ajatuksen kokoaikaisen yrityksen pyörittämisestä vaihtuivat aika nopeasti pienempää osa-aikaiseen yrittäjyyteen hänen keskusteltua asiasta tulevien sidosryhmien kanssa. Investointeja Lauran ei tarvinnut oman ajan lisäksi laittaa yritykseen juurikaan, sillä kulut ovat sidottuja myyntiin ja siten resurssina tärkeäksi nousi ajankäyttö, mihin Laura oli valmis laittamaan jopa enemmän aikaa kuin yritystoiminta lopulta vaati.

 

Laura toimii yrityksessään itsenäisesti ja ei ole missään vaiheessa ajatellut laajentaa toimintaa. Idea syntyi kuitenkin yhteistyössä useiden ihmisten kanssa ja vaikka yrityksessä ei ole tarvetta useammalle henkilölle Laura kokee tiimin olevan mainio resurssi yritystoiminnassa.


Lauran idealle ei varsinaisesti ollu valmiita asiakkaita yritystä perustettaessa, mutta ystäväpiirin välityksellä  löytyi hyviä kohteita. Tarpeelliset kontaktit toivat ensimmäiset asiakkaat ja yritys sai ensimmäiset tilitapahtumansa Lauran järjestäessä hevosiin tutustumista äitinsä kautta löytyneille asiakkaille.

 

 

Matti ja konsultointi

 

Matti kokee yrittäjyyden tarjoavan mahdollisuuden olla oman itsensä herra ja siten toteuttaa itseään. Samalla yrittäjyys on Matille keino saada käytännön kokemusta teorian opiskelun ohella. Matti opiskelee kauppatieteitä ja yrityksen perustaminen tapahtui noin vuotta ennen opintojen loppumista.

 

Matilla idea yrityksen toimintaan lähti liikkeelle työkokemuksen perusteella. Vahva osaaminen erilaisista myyntitehtävistä töiden parista antoi pohjan idealle ja lopullinen päätös yrittäjäksi ryhtymisestä kiteytyi Matin saadessa yritysideaansa vastaavan palkkatyön suuressa suomalaisessa yrityksessä. Kauppatieteen opiskelijana Matti teki kattavat suunnitelmat yrityksen perustamisesta sisältäen mm. liiketoimintasuunnitelman, kassavirtalaskelman ja budjetoinnin. Lisäksi Matti arvioi kokemuksensa perusteella yritystoimintaan tarvittavaa ajankäyttöä ja suunnitelmat ja arviot ovat pitäneet hyvin paikkansa.

 

Matin yrityksessä on kaksi henkeä ja suunnittelutyö tehtiin yhdessä, sekä hyödyntäen sparrausta yrityksessä mukana olevalta sijoittajalta. Kokeneen yrittäjän antama apu sparrauksen suhteen toi yritykselle ammattimaisuutta ennusteiden laadintaan ja toiminnan suunnitteluun ja yhdessä tekeminen antoi Matin mukaan varmasti paremmat edellytykset suunnitteluun, kuin mitä yksin toimiminen olisi mahdollistanut.

 

Alkuvaiheen riski muodostui lähinnä sijoitetun pääoman suuruiseksi. Rahoitusriskiä yrityksellä ei ole vieraan pääoman puuttuessa ja aineettomien hyödykkeiden markkinoilla ei ole tarvetta tuotannollisiin sijoituksiin. Yrityksen perustamisen riskiä arvioidessa Matti teki investointi-, tulosvirta- ja kassavirtalaskelmia, joiden avulla riskin suuruus oli arvoitavissa. Yrityksellä oli myös valmiiksi hankittuja asiakkaita, joiden kautta toiminnan aloitus helpottui ja alkuvaiheen myyntejä oli mahdollista arvioida. Yrityksen toimialalla alkuvaiheen asiakkaiden saaminen on Matin mukaan haasteellista, joten olemassa olevista asiakkaista oli suuri apu yrityksen alkuvaiheessa.