September 2017


Miun Sää

Ideana on rakentaa modulaarinen sääasema, jonka keräämä tieto on avointa ja käytettävissä rajapinnan kautta. Ajatus sai alkunsa Pajathon I tapahtumassa, jossa asemasta rakennettiin ensimmäinen prototyyppi.

Tarkoituksenamme on yhteisöllistää ilmanlaadun tarkkailu mahdollistaen nykyistä infrastruktuuria tarkemman datan kerääminen. Niin yritykset kuin yksityishenkilöt hyötyvät kerätystä datasta. Modulaarisen ratkaisumme ansiosta datan keräys on mahdollista toteuttaa paikallisesti tai lähettää suoraan pilveen.

Sääasemamme perustuu yleisesti käytössä oleviin avoimiin ratkaisuihin, mikä mahdollistaa lopullisen tuotteen kustomoinnin ilman vaivalloisia tuotantoketjumuutoksia. Tämän ansiosta myös käyttäjien omien moduulien rakentaminen on mahdollista.

Tuote on suunniteltu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Verkkovirran lisäksi laitteella on vuoden akkukesto, jota on mahdollista pidentää optimoimalla käytössä olevia moduuleita.

Team

Miikka Kostian, arkkitehtuuri ja projektijohto, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 0451777090
Joonas Rauha, front end -ohjelmointi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 0503641102
Tommi Fredriksson, ohjelmointi & sensorit
Oona Komulainen, back end -ohjelmointi


SAEMIDDAR

Monesti sadetta paikallisesti seuratessa ainoa reaaliaikainen todennettavuus on katsoa ulos ikkunasta. Yleensä myös sadetutkia tarjoavat tahot luottavat lähinnä lyhytaikaisiin ennusteisiin senhetkisen tiedon jakamiseksi. Kotikäyttöönkin suunnitelluista säähavaintolaitteista puuttuu yhteisöllisyys ja mahdollisuus jakaa tietoa muiden käyttäjien kanssa, jolloin säähavainnoista saatava reaaliaikainen ja paikallinen tieto jää hyödyntämättä.

Saemiddar-tiimin Iot-laitteeksi lukeutuva kuluttajille suunnattu laite on uuteen anturitekniikkaan ja sosiaaliseen viestintäympäristöön perustuva lähisään ennakointijärjestelmä ja mittauslaite.

Laitteesta löytyvällä langattomalla tekniikalla ja siihen liittyvällä sovelluksella käyttäjien on mahdollista jakaa reaaliaikaista tietoa sateesta sekä muusta ilmastoon liittyvästä datasta ja näin ollen myös kasvattaa reaaliaikaista paikallista säähavainnointia. Sademittari-sovelluksesta saatavalla mobiiliaplikaatiolla käyttäjä voi myös sademittareita sisältävillä paikkakunnilla matkustaessaan katsoa paikallista säätä hyvinkin paikannuskohtaisesti ja reaaliaikaisesti.

Tulevaisuudessa käyttäjät voivat myös olla suurempia organisaatioita kuten kaupunkeja tai kuntia, jotka halutessaan voivat ottaa kokonaisen sademittarijärjestelmän käyttöön tarjoten paikkakuntalaisille omaa reaaliaikaista dataa ilmastosta.

Team

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aki Hattunen

Lasse Leppänen

Janne Heikkinen

Jaakko Järvenpää


The Martians: Automatically flying Ornithopter

We are The Martians, a team from NASA’s Epic Challenge education program. Our idea is to build automatically flying ornithopter, which is a robot that imitates flying of the birds with its flapping-wing mechanism. Our original idea was build the ornithopter to work on Mars, but we then realized that we could also use it on Earth for bird eviction and rescue operations. Currently we’re focusing for these Earth purposes but in the future, we could extend our product for Mars exploration purposes which was our challenge in the beginning.

Autonomically flying ornithopter would be useful for example in agriculture. Birds cause massive damage to the crops and using our ornithopter to scare birds would increase the production by decreasing spoilage caused by birds. Similar way the ornithopter could be used in airports to minimize the risks that birds cause in aviation by evicting the bird flocks from airports. When implemented with a camera the ornithopter could also be used for example searching missing people from the disaster areas or leading rescue teams to right direction.

Our team is international and multidisciplinary group which consists of six students coming from two different schools (UEF and Karelia UAS) with variety of skills. In future we hope we have helped solving problems not only in Earth but also in Mars.

Team

Paula Huttunen (Manager)
Joel Jääskeläinen (Business Manager)
Aaro Alhainen (Technology Manager)
Ezekiel Kuhoga (Member)
Johanna Virolainen (”Jack of all trades”)
Ildar Ziatdinov (Member)

Team email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Team sites: https://themartianssite.wordpress.com/  & https://www.facebook.com/TheMartiansTeam/