May 2017


MAKE WOOD CIRCULATE !

Team MAKE WOOD CIRCULATE ! kehittää kaupallisia uusiotuotteita mekaanisen puunjalostusteollisuuden sivuvirtajakeista sekä puupohjaisesta yhdyskuntajätteestä. Tavoitteena on synnyttää uusia innovatiivisia kierrätyspuutuotteita, joiden valmistustoimintaan on mahdollista käynnistää kannattavaa liiketoimintaa. Samalla pyritään tuomaan ratkaisuvaihtoehtoja ensivaiheessa Pohjois-Karjalan puunjalostusteollisuuden sivuvirtatuotteiden kaupallisesti järkevälle hyödyntämiselle lämmityskäytön sijaan ja löytämään maakunnan ongelmallisen kierrätyspuumateriaalin hyödyntämiseen raaka-aineen jalostusarvoa merkittävästi nostavia jatkojalostusvaihtoehtoja. Toiminnan myötävaikutuksella edistetään neitseellisten puuraaka-ainevarantojen säilyvyyttä ja ohjautumista korkeamman arvonmuodostuksen jalostustoimintaan, ja samalla edistetään suomalaisen puuteollisuuden hiilijalanjäljen pienenemistä ja kiertotalouden merkittävää kehittymistä.

Team

Petteri Ryhänen, puutekniikan insinööri, kehitysasiantuntija, Joensuun Tiedepuisto Oy
Arto Korhonen, puutekniikan insinööri, projektiasiantuntija, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

More information: Petteri Ryhänen, 050 347 4576, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NÄYTEIKKUNA POHJOIS-KARJALAAN

Haluamme perustaa Joensuun keskustaan uniikin hotellin, joka tunnetaan yksilöllisestä ja laadukkaasta palvelusta, viehättävistä ja mielellään kulttuurihistoriallisesti merkittävistä tiloista, maakunnalle ominaisista piirteistä sekä kansainvälisestä välittömästä ja turvallisesta ilmapiiristä. Hotelli on näyteikkuna karjalaiseen kulttuuriin, pohjoiskarjalaiseen osaamiseen, tuotteisiin ja palveluihin, se edustaa maakunnan yrityksiä ja edesauttaa toiminnallaan niiden liiketoimintaa. Jokainen uniikki huone kertoo ainutlaatuisen tarinan Pohjois-Karjalasta; sen kulttuurista, historiasta, luonnosta ja elinvoimaisuudesta. Hotellissa asiakas kohdataan karjalaisella ilolla ja lämmöllä asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Hotelli täydentää jo maakunnassa tarjolla olevia laadukkaita elämys-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluita ja tarjoaa matkailupalveluja niiden tuottajien kanssa yhteistyössä.
 
Tavoitteenamme on avata hotelli vuonna 2020. Samalla haluamme tehdä historiaa; karjalaista kulttuuria arvostavasta hotellista sekä sen perustajista ja mahdollistajista tulee samalla osa Joensuun kaupungin historiaa. Tähtäämme tavoitteisiimme avoimin ja rohkein mielin, kuitenkin pitäen jalat visusti karjalaisessa maaperässä.

Team

Maria Saastamoinen, p. 050 568 9242, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ekaterina Miettinen, p. 044 224 4557, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


AtomCloud 2600

We are working to develop cost effective industrial spectrometric solutions with focus for SMEs. In developing countries, many industries have to transport materials for analysis to acquire accurate information about their quality. Our solutions will enable these entities to obtain this information locally, hence reducing fiscal, energetic and environmental costs associated with the transportation and testing. Presently, we prioritize cost efficacy over perfect efficiency, but our future plans include instrument optimization along with multiple modules to cater customers with diverse needs. 

Right now we are working on Atomic Absorption Spectrometer for measuring concentration of zinc along with a few other elements in present in zinc ores. But with slight modifications we will be able to measure other elements as well.

Team

Moeen Ghafoor (MS Photonics UEF)
Tahir Jamal (MS Photonics UEF)
Becca Wicker (PhD University of Southern Denmark)