Draft-info

Voit saada jopa 4000 euroa rahoitusta oman liikeideasi testaamiseen

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Riverian, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston opiskelijoille ja henkilöstölle.

Milloin?

Draft-ohjelmaan voi hakea kolme kertaa vuodessa. Hakupäivät järjestetään erikseen uusille tiimeille ja jatkorahoitusta hakeville tiimeille.

Missä?

Voit osallistua ohjelmaan Joensuussa tai Kuopiossa. Joensuussa ohjelmaa hallinnoi Karelia-ammattikorkeakoulu ja Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kuka rahoittaa?

Liikesivistysrahasto, PKO ja ohjelmassa mukana olevat oppilaitokset. Ota yhteyttä, jos haluat tukea uusien ideoiden kehittämistä ohjelman kautta.

APUNASI OVAT ASIANTUNTIJAT JA TIIMIASSISTENTIT.

Voit kokeilla ideasi toimivuutta ilman taloudellista riskiä

Verkostoidut ja solmit kontakteja

Parhaassa tapauksessa idea toimii ja rakennat itsellesi uran

Huonoimmassa tapauksessa opit jotain uutta

HAKUOHJEET
HAKUOHJEET
HAKUOHJEET

Miten rahoitus toimii?

1000 euroa kerrallaan

Draft-ohjelmaan valitut tiimit voivat saada 1000 euroa rahoitusta ensimmäisten 8 kuukauden aikana.

Käyttökohteet

Rahoitusta voi käyttää erilaisiin hankintoihin, kuten materiaaleihin, tarvikkeisiin, laitteisiin, markkinointikuluihin, matkustuskuluihin jne.

Idean vaihto

Jos alkuperäinen idea ei kanna, jäljellä olevaa rahoitusta on mahdollista käyttää tiimillä olevan vaihtoehtoisen idean kehittämiseen.

Lisärahoitus

Tiimillä on mahdollisuus saada lisärahoitusta 1000 euroa kerrallaan hakemalla Draft-ohjelman jatkokierroksille myöhempien Draft-hakujen yhteydessä.

Ryhdy rahoittajaksi!

Draft-ohjelman rahoittajia mukana olevien oppilaitosten lisäksi vuodesta 2012-:

  • William ja Ester Otsakorven säätiö
  • Liikesivistysrahasto
  • CONNAX Oy
  • Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO
Kokeilukulttuuria oppilaitoksiin

Karelia-amk:ssa kehitetty Draft Program tuki aluksi Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan ideoita. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet Riveria, Savonia-amk ja Savon ammattiopisto. Ohjelma on osoittautunut erinomaiseksi matalan kynnyksen keinoksi kokeilla, testata ja kehittää liikeideoita ketterästi.

Ota yhteyttä, jos haluat kokeilla Draft-ohjelmaa myös omassa organisaatiossasi.